Pašvaldībām

Adrese:
Vasarnīcu iela 16-4, Ventspils, LV-3601

 

Tālr. (LMT): +371 29498086
Fakss: +371 63628551
E-pasts: info@geodati.lv


Darba laiki
Darba dienās: 08:30 – 17:00
Pusdienlaiks: 12:00 - 12:30

 

Vietējie ģeodēziskie tīkli

Saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 879 “Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi” un Nr. 497 “Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi”, vietējās pašvaldības nodrošina vietējā tīkla ierīkošanu, uzturēšanu un aizsardzību.

 

Mēs piedāvājam Jūsu pašvaldībā koordinēt augstāk minētās funkcijas, nodrošinot likumdošanā noteikto prasību izpildi:

  • izstrādāsim rīcības plānu un ieteikumus vietējā ģeodēziskā tīkla apzināšanā un izvērtēšanā, kā arī pilnveidošanā;
  • veiksim vietējā tīkla pilnveidošanas projekta pārbaudi, kā arī izstrādāsim ieteikumus un komentārus pašvaldībai pirms projekta apstiprināšanas;
  • veiksim informācijas ievadi vietējo ģeodēzisko tīklu datubāzē (VTDB);
  • pašvaldības teritorijā veikto mērījumu pārbaudes ietvaros kontrolēsim, vai tie veikti, izmantojot vietējā ģeodēziskā tīkla punktus.