Pašvaldībām

Adrese:
Vasarnīcu iela 16-4, Ventspils, LV-3601

 

Tālr. (LMT): +371 29498086
Fakss: +371 63628551
E-pasts: info@geodati.lv


Darba laiki
Darba dienās: 08:30 – 17:00
Pusdienlaiks: 12:00 - 12:30

 

Topogrāfiskās informācijas DB

Ģeotelpiskās informācijas likums paredz, ka vietējā pašvaldība par savu administratīvo teritoriju izveido un uztur augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai, veic iesniegtās informācijas pārbaudi un nodrošina datubāzes sadarbspēju ar centrālo datubāzi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Šis likums paredz arī to, ka vietējai pašvaldībai ir tiesības deleģēt minētās funkcijas, noslēdzot deleģējuma līgumu.

 

Pamatojoties uz deleģējuma līgumu, mūsu uzņēmums pilda pašvaldības funkcijas augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes izveidē un uzturēšanā:

  • pilnībā nodrošinām datubāzes tehniskos procesus, tai skaitā servera nodrošinājumu un lietotāju pieejas (lietotājvārda un paroles) piešķiršanu;
  • veicam iesniegtās informācijas (topogrāfisko uzmērījumu un izpildmērījumu) pārbaudi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
  • regulāri papildinām informāciju datubāzē, iekļaujot iesniegtos un pārbaudītos failus, nodrošinot  iespēju tos uzmērījumu reģistrā aplūkot un lejupielādēt, kā arī iegūt informāciju par darbu izpildītājiem.
 

Piedāvājam izveidot un uzturēt datubāzi Microstation vai AutoCAD vidē un nodrošināt pieeju attiecīgi *.dgn vai *.dwg formāta failiem.

 

Sadarbības laikā mēs Jūsu pašvaldībai nodrošināsim:

  • servisu, ko nodrošina darbinieki ar vairāk nekā piecu gadu pieredzi topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturēšanā;
  • konsekventu valstī noteikto normatīvo aktu un Jūsu pašvaldības saistošo noteikumu ievērošanu pašvaldības teritorijā veikto topogrāfisko uzmērījumu un izpildmērījumu pārbaudē;
  • bezmaksas datubāzes izveidošanu un uzturēšanu;
  • konsultācijas un informatīvu atbalstu.

Jūsu ievērībai

Lai nodrošinātu pilnīgu informācijas apriti un visu pašvaldībai nozīmīgo datu uzkrāšanu datubāzē, lūdzam pašvaldības neapstiprināt projektu dokumentāciju, kurā izmantoti inženierizpētes materiāli, kā arī nepieļaut visa veida būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā gadījumā, ja informācija par veiktajiem darbiem nav iesniegta ĢeoDATI un sekojoši iekļauta Jūsu pašvaldības datubāzē.

 

Pieslēgties datubāzei varat šeit: geodati.fiber.lv