Mērniekiem

Adrese:
Vasarnīcu iela 16-4, Ventspils, LV-3601

 

Tālr. (LMT): +371 29498086
Fakss: +371 63628551
E-pasts: info@geodati.lv


Darba laiki
Darba dienās: 08:30 – 17:00
Pusdienlaiks: 12:00 - 12:30

 

Veikto darbu atskaite

Saskaņā ar 01.11.2010 MK noteikumu Nr. 1011 „Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā” 55.punktu, sertificētā persona katru gadu līdz 1. februārim sertificēšanas institūcijā iesniedz pabeigto darbu sarakstu.

ĢeoDATI piedāvā izsniegt mērniekiem informāciju par iepriekšējā gadā paveiktajiem zemes ierīcības un ģeodēziskiem darbiem, kas saskaņoti mūsu apkalpojamās teritorijās.

Lai saņemtu informāciju, mērniekam personīgi jāiesūta uz e-pasta adresi info@geodati.lv iesniegums brīvā formā ar lūgumu izsniegt veikto darbu atskaiti.

Samaksa par informācijas izsniegšanu vienam mērniekam ir 8.26 EUR, papildus aprēķinot PVN 21%.