Mērniekiem

Adrese:
Vasarnīcu iela 16-4, Ventspils, LV-3601

 

Tālr. (LMT): +371 29498086
Fakss: +371 63628551
E-pasts: info@geodati.lv


Darba laiki
Darba dienās: 08:30 – 17:00
Pusdienlaiks: 12:00 - 12:30

 

Pakalpojumu izcenojumi

  •  Pakalpojumu izcenojumi par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas reģistrēšanu, pārbaudi un uzturēšanu apkalpojamās teritorijās:

 

            Mersraga novads
            Kuldīgas novads
            Ventspils novads

            Vaiņodes novads
            Talsu novads
            Dundagas novads
            Rojas novads

2023 Talsu novads

 

  • Par SIA "Kuldīgas siltumtīkli" siltumtrašu informācijas saskaņošanu topogrāfiskos plānos maksa ir 2,85 EUR (2,00 LVL) apmērā par vienu topogrāfisko objektu.
  • Par SIA "MCK" informācijas saskaņošanu topogrāfiskos plānos maksa ir 2,85 EUR (2,00 LVL) apmērā par vienu topogrāfisko objektu.

 

  • Par topogrāfisko datu konvertāciju samaksa ir 21,34 EUR (15,00 LVL) par katru konvertācijai veltīto stundu, minimālā maksa par pakalpojumu ir 21,34 EUR (15,00 LVL).

 

Izcenojums ir norādīts bez PVN.

Pēc 2014.gada 01.janvāra visiem pašvaldību apstiprinātajiem pakalpojumu izcenojumiem tiek piemērots oficiālais pārejas kurss - 0.702804 LVL/EUR.