Mērniekiem

Adrese:
Vasarnīcu iela 16-4, Ventspils, LV-3601

 

Tālr. (LMT): +371 29498086
Fakss: +371 63628551
E-pasts: info@geodati.lv


Darba laiki
Darba dienās: 08:30 – 17:00
Pusdienlaiks: 12:00 - 12:30

 

Datu izsniegšana un reģistrēšana

ĢeoDATI izniedz mūsu apkalpoto pašvaldību rīcībā esošo augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju, kā arī veic topogrāfiskās informācijas pieņemšanu, pārbaudi un reģistrēšanu mūsu apkalpoto pašvaldību datubāzēs.

Mēs lietojam elektroniskās reģistrēšanas sistēmu un mērniekam vairs nav jādodas uz mūsu biroju pēc spiedoga, kā rezultātā paātrinās darbu saskaņošana un samazinās kopējais darbiem patērētais laiks.

Ja jūs veicat mērniecības darbus kādā no mūsu apkalpotajām pašvaldībām, augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju Jūs varat saņemt, nosūtot mums aizpildītu pieprasījuma veidlapu , tai pievienojot objekta digitālo shēmu *.dgn vai *.dwg formātā.
Pēc mērniecības darbu veikšanas, topogrāfiskie uzmērījumi un izpildmērījumi iesniedzami pārbaudei ĢeoDATI. Darbi iesūtāmi *.dgn vai *.dwg formātā kā pielikums aizpildītai pieprasījuma veidlapai.

 

Papildus pieprasījumam par topogrāfiskā plāna pārbaudi nepieciešams iesniegt:

  • VZD izsniegto Kadastra informācijas sistēmas kadastra kartes datni.
 

Ja Jūs pārbaudei iesūtat izpildmērījumu, kurā attēlota kadastra informācija un tā ir saskaņota VZD, pieprasījuma veidlapai pielikumā nepieciešams pievienot:

  • plānu ar atsauci piezīmēs par VZD saskaņojuma faktu;
  • VZD izsniegto Kadastra informācijas sistēmas kadastra kartes datni.


Veidlapā lūdzam norādīt arī datumu, kad pieprasīta informācija no ĢeoDATI!

 

Ja iesūtītais darbs atbilst valstī noteiktajiem normatīvajiem aktiem un attiecīgās pašvaldības saistošajiem noteikumiem, šis fakts tiek apliecināts, darbā ievietojot spiedogu . Katram darbam tiek piešķirts unikāls darba reģistrācijas numurs, kura autentiskuma kontroli veic attiecīgā pašvaldība.

 

Kad būs veikta iesūtītā darba pārbaude un darbā būs ievietots ĢeoDATI spiedogs, Jums tiks nosūtīts avansa rēķins un tikai pēc rēķina apmaksas mēs reģistrēsim darbu pašvaldības datubāzē.
Izpildmērījumam vai topogrāfiskajam plānam, kas ir noformēts kā viens pasūtījums (digitālā versijā tas ir noformēts vienā datnē, kur rakstlaukumos ievērota vienota lappušu numerācija, ir viens pasūtītājs un viens pasūtījuma nosaukums), bet kurā pārrāvums pārsniedz 100 m, tiks piemērotas vairākas darba tāmes.

 

Esam sagatavojuši pieprasījuma veidlapu, kas paredzēta gan datu pieprasīšanai, gan lūgumam veikt datu pārbaudi.

Pieprasījuma nosūtīšanai un izejas datu saņemšanai izmantojama elektroniskā pasta adrese info@geodati.lv.

 

Pieprasījuma veidlapa