Mērniekiem

Adrese:
Vasarnīcu iela 16-4, Ventspils, LV-3601

 

Tālr. (LMT): +371 29498086
Fakss: +371 63628551
E-pasts: info@geodati.lv


Darba laiki
Darba dienās: 08:30 – 17:00
Pusdienlaiks: 12:00 - 12:30

 

Ventspils novads

Ventspils novadā savu darbību esam uzsākuši 2010. gada 31. augustā.

 

Ventspils novada pašvaldība ir izdevusi saistošos noteikumus “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ventspils novadā” , kas attiecas uz visām fiziskām un juridiskām personām, kuras Ventspils novada teritorijā veic inženierkomunikāciju, būvju un ceļu inženierbūvju būvniecību, ģeodēziskos, topogrāfiskos un kadastrālās uzmērīšanas darbus, kā arī detālplānošanu un zemes ierīcības projektu izstrādi. Minēto saistošo noteikumu ievērošana ir viens no priekšnosacījumiem, lai topogrāfiskie uzmērījumi un izpildmērījumi tiktu saskaņoti.

Pašvaldība ir noteikusi ka sākot ar 2018.gada 22.janvāri uz topogrāfiskajiem plāniem ir jāattēlo aizsargjoslas kura ir Ventspils novada teritorijas plānojumā. Datni ar aizsargjoslām var lejuplādēt  šeit  Aizsargjoslas   . Gadījumā ja visa uzmērāmā teritorija atrodas kādā no aizsargjoslām, tad tas jāapraksta plāna piezīmēs.

Pašvaldība ir noteikusi tos inženierkomunikāciju turētājus, ar kuriem obligāti nepieciešams saskaņot visus topogrāfiskos plānus, kas izstrādāti Ventspils novada teritorijā. Sarakstu skatiet šeit .

Ventspils novada pašvaldība ir izvirzījusi prasības par būvju novietojuma shēmu noformēšanu. Ar prasībām var iepazīties  vestuleVentspils novada prasības ēku novietnes shēmām

 

Ventspils novada apstiprinātus pakalpojumu izcenojumus par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas reģistrēšanu, pārbaudi un uzturēšanu skatiet šeit .

Vecais cenrādis līdz 2020.gada 1.februārim ir pieejams šeit :

 

Ventspils novada teritoriālās vienības:
           Piltenes pilsēta
           Piltenes pagasts
           Ances pagasts
           Jūrkalnes pagasts
           Popes pagasts
           Puzes pagasts
           Tārgales pagasts
           Ugāles pagasts
           Usmas pagasts
           Užavas pagasts
           Vārves pagasts
           Ziru pagasts
           Zlēku pagasts

 

Plašāka informācija: www.ventspilsnovads.lv