Mērniekiem

Adrese:
Vasarnīcu iela 16-4, Ventspils, LV-3601

 

Tālr. (LMT): +371 29498086
Fakss: +371 63628551
E-pasts: info@geodati.lv


Darba laiki
Darba dienās: 08:30 – 17:00
Pusdienlaiks: 12:00 - 12:30

 

Vaiņodes novads

Vaiņodes novadā savu darbību esam uzsākuši 2010. gada 08. septembrī.

 

Vaiņodes novada pašvaldība ir izdevusi saistošos noteikumus “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Vaiņodes novadā” , kas attiecas uz visām fiziskām un juridiskām personām, kuras Vaiņodes novada teritorijā veic inženierkomunikāciju, būvju un ceļu inženierbūvju būvniecību, ģeodēziskos, topogrāfiskos un kadastrālās uzmērīšanas darbus, kā arī detālplānošanu un zemes ierīcības projektu izstrādi. Minēto saistošo noteikumu ievērošana ir viens no priekšnosacījumiem, lai topogrāfiskie uzmērījumi un izpildmērījumi tiktu saskaņoti.

Pašvaldība ir noteikusi tos inženierkomunikāciju turētājus, ar kuriem obligāti nepieciešams saskaņot visus topogrāfiskos plānus, kas izstrādāti Vaiņodes novada teritorijā. Sarakstu skatiet šeit .

Vaiņodes novada apstiprinātus pakalpojumu izcenojumus par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas reģistrēšanu, pārbaudi un uzturēšanu skatiet Vaiņodes novads .

 

Vaiņodes novada teritoriālās vienības:
           Embūtes pagasts
           Vaiņodes pagasts

 

Plašāka informācija: www.vainode.lv