Mērniekiem

Adrese:
Vasarnīcu iela 16-4, Ventspils, LV-3601

 

Tālr. (LMT): +371 29498086
Fakss: +371 63628551
E-pasts: info@geodati.lv


Darba laiki
Darba dienās: 08:30 – 17:00
Pusdienlaiks: 12:00 - 12:30

 

Rojas novads

Rojas novadā savu darbību esam uzsākuši 2011. gada 28. februārī.

 

Rojas novada pašvaldība ir izdevusi saistošos noteikumus “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Rojas novadā” , kas attiecas uz visām fiziskām un juridiskām personām, kuras Rojas novada teritorijā veic inženierkomunikāciju, būvju un ceļu inženierbūvju būvniecību, ģeodēziskos, topogrāfiskos un kadastrālās uzmērīšanas darbus, kā arī detālplānošanu un zemes ierīcības projektu izstrādi. Minēto saistošo noteikumu ievērošana ir viens no priekšnosacījumiem, lai topogrāfiskie uzmērījumi un izpildmērījumi tiktu saskaņoti.

Pašvaldība ir noteikusi tos inženierkomunikāciju turētājus, ar kuriem obligāti nepieciešams saskaņot visus topogrāfiskos plānus, kas izstrādāti Rojas novada teritorijā. Sarakstu skatiet šeit vai Rojas novada mājas lapā. 

Rojas novada apstiprinātus pakalpojumu izcenojumus par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas reģistrēšanu, pārbaudi un uzturēšanu skatiet Rojas novads .

 

Rojas novada teritoriālā vienība:
           Rojas pagasts

 

Plašāka informācija: www.roja.lv