Mērniekiem

Adrese:
Vasarnīcu iela 16-4, Ventspils, LV-3601

 

Tālr. (LMT): +371 29498086
Fakss: +371 63628551
E-pasts: info@geodati.lv


Darba laiki
Darba dienās: 08:30 – 17:00
Pusdienlaiks: 12:00 - 12:30

 

Mērsraga novads

Mērsraga novadā savu darbību esam uzsākuši 2011. gada 28. februārī.

 

Mērsraga novada pašvaldība ir izdevusi saistošos noteikumus “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Mērsraga novadā” , kas attiecas uz visām fiziskām un juridiskām personām, kuras Mērsraga novada teritorijā veic topogrāfiskos un ģeodēziskos uzmērīšanas darbus, izstrādā detālplānojumus, izstrādā zemes ierīcības projektus, veic zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu un apgrūtinājumu plānu izgatavošanu, kā arī veic inženierkomunikāciju, būvju un ceļu inženierbūvju būvniecību. Minēto saistošo noteikumu ievērošana ir viens no priekšnosacījumiem, lai topogrāfiskie uzmērījumi un izpildmērījumi tiktu saskaņoti.

Pašvaldība ir noteikusi tos inženierkomunikāciju turētājus, ar kuriem obligāti nepieciešams saskaņot visus topogrāfiskos plānus, kas izstrādāti Mērsraga novada teritorijā. Sarakstu skatiet šeit .

Mērsraga novada apstiprinātus pakalpojumu izcenojumus par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas reģistrēšanu, pārbaudi un uzturēšanu skatiet Mersraga novads .

 

Mērsraga novada teritoriālā vienība:
           Mērsraga pagasts

 

Plašāka informācija: www.mersrags.lv