Mērniekiem

Adrese:
Vasarnīcu iela 16-4, Ventspils, LV-3601

 

Tālr. (LMT): +371 29498086
Fakss: +371 63628551
E-pasts: info@geodati.lv


Darba laiki
Darba dienās: 08:30 – 17:00
Pusdienlaiks: 12:00 - 12:30

 

Dundagas novads

Dundagas novadā savu darbību esam uzsākuši 2010. gada 6. jūlijā.


Dundagas novada pašvaldība ir izdevusi saistošos noteikumus “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dundagas novadā” , kas attiecas uz visām fiziskām un juridiskām personām, kuras Dundagas novada teritorijā veic inženierkomunikāciju, būvju un ceļu inženierbūvju būvniecību, ģeodēziskos, topogrāfiskos un kadastrālās uzmērīšanas darbus, kā arī detālplānošanu un zemes ierīcības projektu izstrādi. Minēto saistošo noteikumu ievērošana ir viens no priekšnosacījumiem, lai topogrāfiskie uzmērījumi un izpildmērījumi tiktu saskaņoti.

Sākot ar 2011. gada 03. novembri, ir stājušies spēkā saistošo noteikumu grozījumi .

Pašvaldība ir noteikusi tos inženierkomunikāciju turētājus, ar kuriem obligāti nepieciešams saskaņot visus topogrāfiskos plānus, kas izstrādāti Dundagas novada teritorijā. Sarakstu skatiet šeit .

Dundagas novada apstiprinātus pakalpojumu izcenojumus par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas reģistrēšanu, pārbaudi un uzturēšanu skatiet  Dundagas novads .


Dundagas novada teritoriālās vienības:
           Dundagas pagasts
           Kolkas pagasts


Plašāka informācija: www.dundaga.lv